دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

دفترچه انتخاب رشته

دفترچه انتخاب رشته برای تمامی گروه های آزمایشی، تقریبا دو الی سه روز قبل از فعالسازی سامانه انتخاب رشته برای دانلود در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. داوطلبان با مراجعه به این دفترچه که شامل راهنمای انتخاب رشته، آشنایی با مقررات انتخاب رشته و توضيحات و جداول كد رشته می باشد می توانند کد رشته دانشگاهی و محل دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

در زیر فایل انتخاب رشته سال 1402 برای تمامی گروه های آزمایشی قرار داده شده است که شما داوطلبان عزیز می توانید آن را به صورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فایل

رشته ریاضی 1402

دانلود فایل

رشته تجربی 1402

دانلود فایل

رشته انسانی 1402

دانلود فایل

رشته هنر و زبان 1402

دانلود فایل

دفترچه پیوست 1402