دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

استرس کنکور
آموزشی

استرس کنکور

یکی از مسائل مهمی که داوطلبان کنکور ممکن است با آن رو به رو شوند استرس کنکور است.  اضطراب تا

ادامه مطلب

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه