دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

صابر حیدری

مدرس برتر درس ریاضی منطقه

مولف کتب کمک آموزشی

طراح سوالات آزمون های آزمایشی

دبیر رتبه های برتر کنکور سراسری

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه