دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

حسن معقول

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سوابق تدریس

 • ۲۸ سال دبیر رسمی آموزش و پرورش در استان های خراسان، یزد، شهرستان های استان تهران و شهر تهران
 • 10 سال تدریس در دانشگاه ضمن خدمت فرهنگیان
 • سرگروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان های تهران
 • دبیر اعزامی به مدارس خارج از کشور
  • 2 سال مجتمع آموزشی ایرانیان مسقط عمان
 • دبیر پیش دانشگاهی ، کنکور و پایه مدارس غیرانتفاعی مناطق مختلف تهران : امام هادی و دین و دانش منطقه یک، سرزمین پارس منطقه 6، فیض منطقه 4، علامه طباطبایی پاسداران منطقه 4
 • مدرس کنکور آموزشگاه های قلمچی و گاج

طراح سوالات کنکورهای آزمایشی موسسه علمی آینده سازان از سال 89 تا 92

برگزیده جشنواره الگوهای برتر

 • برگزیده جشنواره الگوهای برتر تدریس کشوری در سال ۱۳۹۹
 • برگزیده جشنواره الگوهای برتر تدریس در سالهای 82 و 86 در استان یزد
 • سرگروه برتر کشوری در سال ۱۴۰۰

سوابق تالیف

 • نگارش و چاپ چند مقاله ادبی در مجلات رشد آموزش زبان و ادب فارسی، پویه و انجمن بین المللی ترویج زبان فارسی
 • تالیف کتاب کمک آموزشی فارسی دهم و یازدهم انتشارات مهر و ماه
 • همکاری با دفتر تالیف کتب درسی در تالیف و اعتبارسنجی کتاب فارسی یازدهم و دوازدهم