دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

آرمان فرشاد

فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری تهران

مولف چندین جلد کتاب کمک آموزشی

طراح‌ سوالات آزمون های آزمایشی

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه