دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

صفر تا صد مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

تصویر استاد
رزومه ای برای این استاد وجود ندارد.

نمونه تدریس

طرح درس
دانلود
نمونه جزوه
دانلود

توضیحات تکمیلی

تست

صفر تا صد مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

قیمت

50,000 تومان

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه