دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

Author: gajAfagh

трансляция Resources: google.com

трансляция Resources: google.com 22:13 Алена Косторная: «Не могу сказать, что очень рада этой «бронзе». Дом 2 новости и слухи. Утренними

ادامه مطلب
استرس کنکور
آموزشی

استرس کنکور

یکی از مسائل مهمی که داوطلبان کنکور ممکن است با آن رو به رو شوند استرس کنکور است.  اضطراب تا

ادامه مطلب

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه