دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

مشاوران ارشد

تیم مشاوره و پشتیبانی

مشاور واحد گلستان

خانم بابایی

پشتیبان واحد پرند

خانم غریب

مشاور واحد پرند

آقای میرزایی

مشاور واحد گلستان

خانم یزدان بخش

مشاور واحد گلستان

خانم محمدپور

پشتیبان واحد رباط کریم

خانم محمدزاده

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه