دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

آرشیو سوالات کنکور 1401

برای دانلود سوالات کنکور 1401 به همراه کلید سوالات از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

همچنین می توانید سوالات کنکور سال 1402 را به صورت کاملا رایگان دانلود کنید.

سوالات کنکور 1401 تیرماه

کل دروس
عمومی (دفترچه شماره 1)
اختصاصی (دفترچه شماره 2)
اختصاصی ( دفترچه شماره 3)
کلید سوالات

کل دروس
عمومی (دفترچه شماره 1)
اختصاصی (دفترچه شماره 2)
اختصاصی ( دفترچه شماره 3)
کلید سوالات

کل دروس
عمومی (دفترچه شماره 1)
اختصاصی (دفترچه شماره 2)
اختصاصی ( دفترچه شماره 3)
کلید سوالات

کل دروس
عمومی (دفترچه شماره 1)
اختصاصی (دفترچه شماره 2)
اختصاصی ( دفترچه شماره 3)
کلید سوالات

کل دروس
عمومی (دفترچه شماره 1)
اختصاصی (دفترچه شماره 2)
اختصاصی ( دفترچه شماره 3)
کلید سوالات

سوالات کنکور 1401 دی ماه

دفترچه شماره 1
دفترچه شماره 2
دفترچه شماره 3
کلید سوالات

دفترچه شماره 1
دفترچه شماره 2
کلید سوالات

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه