دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

آرشیو بودجه بندی کنکور سراسری

بودجه بندی کنکور سراسری هر ساله توسط سازمان سنجش کشور ارائه می شود که داوطلبان کنکور با استفاده از آن می توانند برنامه ریزی مطالعاتی دقیقی برای آزمون سراسری داشته باشند. همچنین بودجه بندی دروس کنکور کمک شایانی به دانش آموزان برای شناخت مباحث مهم و پرتکرار هر درس می کند.

داوطلبان با انتخاب سال موردنظر می توانند بودجه بندی دروس را در رشته ی خود مشاهده کنند.