دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

استاد محمدی

مدرس فیزیک پایه دهم و یازدهم (واحد پرند /واحد گلستان )

15سال سابقه در آموزش و پرورش
تدریس در مدرسه نمونه دولتی و آموزشگاه های کنکوری
مشاوره در موسسه های آموزشی