دانش آموزان آفاق با تدریس اساتید و برنامه ریزی حرفه ای تیم مشاوره در آزمون های تحصیلی پیشرفت می کنند...

استاد محمدرضا مدنی

فارغ التحصیل دانشگاه تهران

مدرس دروس تخصصی انسانی

مدرس آموزشگاه های برتر تهران و کرج

  1. آموزشگاه همگامان
  2. آموزشگاه بعثت صادقیه و توحید
  3. آموزشگاه گاج آفاق
  4. آموزشگاه هدف کرج
  5. آموزشگاه پرستو تهران
  6. دبیرستان طلوع سبز
  7. دبیرستان معرفت کرج
  8. دبیرستان نشانه مهر
  9. دبیرستان پژوهش کرج
  10. دبیرستان نمونه دولتی عاشورا و هیوا و باقرالعلوم و پرسا کرج و ذهن پویا و سرآمد و تدبير ماندگار

تا کنکور تیر

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه